Přehled nejvýznamnějších zakázek do roku 2007
ZadavatelNázev zakázky Datum realizace

 

 

 

PENAM,        Zelená louka

Dodávka a montáž řídícího systému RScom pro řízení 2 systémů                  VZT - Karusel (chleba,veka)

 

2007

Ústavní soud ČR

MaR VZT (Sněmovna) včetně vizualizace

 

2007

Masarykův onkologický     ústav Brno

Úprava VZT – doplnění chlazení ústavní lékárny

 

2007

Poliklinika Viniční Brno

Dodávka a montáž řídícího systému RScom pro řízení  systému VZT

 

2007

CATDESIGN s.r.o.

Dodávka a montáž řídícího systému RScom pro řízení  systému VZT

 

2007

Lisovna plastů Brno

Dodávka systému měření a regulace VZT

 

2007

ELKOV Brno

Dodávka a montáž řídícího systému RScom pro řízení  systému VZT

 

2007

ČEZ a.s.

Řídící systém pro sběr dat ze zemních ochran (fy Protection&Consulting) z rozvoden 22kV (SME)

 

2007

Polymer Institute Brno s.r.o.

Modernizace řídícího systému pro syntézu polyethylenu a polypropylenu

 

2007

MESIT Uherské Hradiště

Dodávka a montáž řídícího systému RScom – VZT (PCB)

 

2007

ACO Jihlava

Dodávka a montáž řídícího systému RScom - VZT

 

2007

Odkolek

Dodávka řídícího systému RScom pro řízení 3 systémů VZT

 

2006

DF partner

Sledování stavu zásob lihových směsí v zásobnících, komunikace s SQL serverem

 

2006

Masarykova univerzita, FI

Dodávka řídícího systému RScom pro řízení 2 systémů VZT a 1 systému vytápění

 

2006

Protection & Consulting s.r.o.

Přenos poruchové signalizace z větrné elektrárny přes GSM/GPRS

 

2006

Hospodářská komora

Dodávka řídícího systému RScom pro řízení VZT

 

2006

Media servis

Dodávka řídícího systému RScom pro řízení VZT

 

2006

Polymer Institute Brno s.r.o.

Řízení výroby polyethylénu pro                6 polymeračních reaktorů

 

2002-2006

Polymer Institute Brno s.r.o.

Řízení výroby polypropylénu pro                8 polymeračních reaktorů

 

2002-2006

Pivovar Hostan Znojmo a.s.

 

Systém dávkování glukózy SW.
2002

Protection & Consulting s.r.o.

Řídící systém sběru dat ze zemních ochran typu Ryo. GSM-GPRS komunikace s nadřazeným systémem.

 

2002

Vodárny      Olomouc a.s.

 

SW pro vodárenský systém v Domašově nad Bystřicí, přenos dat na dispečink v Olomouci.

2001