• tvorba průmyslových informačních a řídicích aplikací v reálném čase včetně vizualizace

  • vývoj a dodávky modulárního řídícího systému RScom pro řízení vzduchotechnických jednotek a kotelen
  • vývoj a výroba elektronických zařízení včetně firmware na zakázku
  • projekční činnost v oblasti řídicích a informačních systémů

  • dodávky prvků průmyslové automatizace

  • dodávky a montáž měřicích a řídicích systémů s využitím průmyslových programovatelných automatů nebo s přímým řízením pomocí PC, včetně modernizace stávajících řídících systémů

  • vývoj a výroba mikroprocesorových testovacích zařízení